فروشگاه زنجیره‌ ای‌

عنوان کلی‌ عملکرد سه حوزه ی عملیاتی ما به همراه شرح مختصری از فرایند به صورت زیر قابل طرح می‌‌باشد.

سومین حوزه عملیاتی

فروشگاه زنجیره‌ ای‌

تأسیس فروشگاه زنجیره ای‌ و فراهم کردن امکانات ویژه برای شعب تحقق‌ می‌‌یابد. لازم به ذکر است که استراتژی جدیدی در حوزۀ شکل گیری فروشگاه های زنجیره‌ ای‌ اتفاق خواهد افتاد .

تمایل دارید با ما همکاری کنید؟

باعث خوشحالی ما خواهد بود اگر شما هم به جمع همکاران ما بپیوندید. درصورت تمایل فرم همکاری با ما را پر کرده و یا با ما در ارتباط باشید.

en