چشم انداز و ماموریت های ما

چشم انداز: یک شرکت IT-Based هستیم که بزرگترین شبکه فروش FMCG در ایران خواهیم بود.


ماموریت ها:

مشاوره و اطلاعات

فرهنگ سازی

حرفه ای کردن صنعت FMCG

خرید راحت برای مردم

مرجع شدن

اعضای هیئت مدیره

 

عضو هیئت مدیره

مهدی عارفی داریان

عضو هیئت مدیره

فرزاد دادخواه

عضو هیئت مدیره

رادمان ربیعی

 
 

عضو هیئت مدیره

علیداد ورشوچی

عضو هیئت مدیره

منصور افشار

عضو هیئت مدیره

احسان سروش

شرکت های همکار

تمایل دارید با ما همکاری کنید؟

باعث خوشحالی ما خواهد بود اگر شما هم به جمع همکاران ما بپیوندید. درصورت تمایل فرم همکاری با ما را پر کرده و یا با ما در ارتباط باشید.

en